Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Wyprawka szkolna 2019/2020

logo wyprawka szkolnaW ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna", pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka Szkolna" mogą być składane do dnia 15 października 2019 roku., w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2019/2020.

Więcej informacji na stronie: https://www.wrzesnia.pl/strona-3422-Wyprawka_szkolna_2019_b.html

Wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego.

Wyszukiwarka

Złota Tarcza Techniak 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap