Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Wyprawka szkolna 2019/2020

logo wyprawka szkolnaW ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna", pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka Szkolna" mogą być składane do dnia 15 października 2019 roku., w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2019/2020.

Więcej informacji na stronie: https://www.wrzesnia.pl/strona-3422-Wyprawka_szkolna_2019_b.html

Wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego.

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”


PM 1
PM 2.5
PM 10
3
5
6
2019-09-16 09:59:03

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap