Najwyższy czas włączyć normalizację do edukacji!

logo PKN 2018Dnia 22 listopada 2018 rok na zaproszenie pani Agnieszki Pol i pani Anny Kołodziejczak nauczycielek przedmiotów ekonomicznych, szkołę odwiedzili pracownicy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie - doradca prezesa PKN dr inż. Zygmunt Niechoda i kierownik Działu Edukacji Normalizacyjnej PKN Wydział Relacji Zewnętrznych pan Paweł Górski.

Uczniowie z klasy pierwszej technik ekonomista, technik informatyk i architektury krajobrazu, z klasy drugiej technik elektronik, z klasy czwartej technik informatyk zapoznali się z zadaniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, mogli wysłuchać wykładu "Porządkowanie świata - czyli fascynująca historia normalizacji - od normowania do normalizacji". Wykład połączony z ciekawą prezentacją przyciągnął uwagę zgromadzonych uczniów.

PKN, to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej - jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług.

Normalizacja to narzędzie porządkowania i ograniczania różnorodności, a także jako sposób doskonalenia i ułatwiania codziennego życia. Korzyści z udziału w normalizacji:

  • przewaga konkurencyjna,
  • szansa dotarcia na szerszy rynek przy znacznie niższych kosztach projektowania i badań,
  • możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm,
  • ułatwiony dostęp do informacji "z rynku",
  • poszerzanie kontaktów biznesowych.

Pan Piotr Górski zachęcał uczniów do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie "Normalizacja i ja" - dla uczniów są trzy kategorie wyrazu: grafika, film i esej, a dla nauczycieli - scenariusz lekcji, obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Normy + miasto = Smart City

Miasto inteligentne - czyli, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar (gmina, powiat, miasto, miasto-region), który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Smart Cities nie powstaną jednak bez wykorzystania norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 października 2018 do 31 stycznia 2019 roku. Po szczegółowe informacje zapraszamy na www.pkn.pl do Strefy Edukacji na Portalu Wiedza.

GALERIA