Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Najwyższy czas włączyć normalizację do edukacji!

logo PKN 2018Dnia 22 listopada 2018 rok na zaproszenie pani Agnieszki Pol i pani Anny Kołodziejczak nauczycielek przedmiotów ekonomicznych, szkołę odwiedzili pracownicy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie - doradca prezesa PKN dr inż. Zygmunt Niechoda i kierownik Działu Edukacji Normalizacyjnej PKN Wydział Relacji Zewnętrznych pan Paweł Górski.

Uczniowie z klasy pierwszej technik ekonomista, technik informatyk i architektury krajobrazu, z klasy drugiej technik elektronik, z klasy czwartej technik informatyk zapoznali się z zadaniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, mogli wysłuchać wykładu "Porządkowanie świata - czyli fascynująca historia normalizacji - od normowania do normalizacji". Wykład połączony z ciekawą prezentacją przyciągnął uwagę zgromadzonych uczniów.

PKN, to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej - jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług.

Normalizacja to narzędzie porządkowania i ograniczania różnorodności, a także jako sposób doskonalenia i ułatwiania codziennego życia. Korzyści z udziału w normalizacji:

  • przewaga konkurencyjna,
  • szansa dotarcia na szerszy rynek przy znacznie niższych kosztach projektowania i badań,
  • możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm,
  • ułatwiony dostęp do informacji "z rynku",
  • poszerzanie kontaktów biznesowych.

Pan Piotr Górski zachęcał uczniów do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie "Normalizacja i ja" - dla uczniów są trzy kategorie wyrazu: grafika, film i esej, a dla nauczycieli - scenariusz lekcji, obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Normy + miasto = Smart City

Miasto inteligentne - czyli, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar (gmina, powiat, miasto, miasto-region), który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Smart Cities nie powstaną jednak bez wykorzystania norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 października 2018 do 31 stycznia 2019 roku. Po szczegółowe informacje zapraszamy na www.pkn.pl do Strefy Edukacji na Portalu Wiedza.

GALERIA

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”


PM 1
PM 2.5
PM 10
25
38
44
2019-10-22 13:59:02

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap