W odlewni firmy Volkswagen w Poznaniu

OdlewniaUczennice i uczniowie z drugiej klasy w zawodzie mechanik precyzyjny podzieleni na dwie grupy byli na zajęciach w Odlewni Volkswagen Poznań, pierwsza - w dniu 21 marca 2019 r. pod opieką wychowawcy pana Szymona Ladorskiego, a druga - 5 kwietnia 2019 r. pod opieką pana Władysława Tyxa.

W Odlewni VW mieszczącej się na poznańskiej Wildzie wytwarza się głowice do silników w technologii grawitacyjnej oraz obudowy przekładni kierowniczej w technologii ciśnieniowej. Odlewy wykonuje się dla większości marek koncernu Volkswagen.

Przeprowadzenie zajęć było możliwe dzięki panu Adamowi Wronie, kierownikowi warsztatu szkoleniowego odlewni, a także panu Romualdowi Biegańskiemu. Obu panom, którzy są specjalistami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, serdeczne dziękujemy.

Zajęcia miały miejsce w warsztacie szkoleniowym odlewni. Na początku, po wzajemnym przedstawieniu się uczestników, odbyło się przygotowanie teoretyczne.

Następnie, po przejściu do sali warsztatowej, uczestnicy zajęć dobrani z rówieśnikami uczącymi się w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych zabrali się do pracy. Każdy samodzielnie, korzystając ze wskazówek oraz pomocy kolegów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, przygotował ręcznie piaskową formę odlewniczą, które zostały zalane ciekłym stopem aluminium powszechnie używanym w odlewni. Po zakrzepnięciu metalu wybito odlewy z form.

Każdy z uczestników zajęć otrzymał na pamiątkę zawieszkę do kluczy przedstawiającą postać odlewnika zalewającego formę.

GALERIA