Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej

logo konferencja Warszawa 2018Ośrodek Rozwoju Edukacji w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Warszawie, w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa zorganizował 24 października 2018 roku konferencję "Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej", której celem była promocja współczesnego kształcenia zawodowego oraz popularyzacja edukacji historycznej i kultury technicznej. Udział w konferencji wzięły nauczycielki przedmiotów zawodowych - panie: Anna Kołodziejczak i Agnieszka Pol (członek NOT, opiekun Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B).

Otwarcia konferencji dokonała Prezes NOT pani Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji pani Jadwiga Mariola Szczypiń.

Pani Bożena Mayer-Gawron (wicedyrektor ORE) w ciekawy sposób przedstawiła prezentację "Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój kształcenia zawodowego w zaborach i w XX-leciu Polski Niepodległej". Dowiedziałyśmy się, że w 1886 roku na kursach wieczorowych i niedzielnych jednym z ważniejszych przedmiotów obok "arytmetyki, geometrii, fizyki, chemii był rysunek - podstawa wszystkich kierunków zawodowych". W planie nauki obowiązywały 42 godziny tygodniowo!

Pani Prezes NOT przedstawiła najważniejszych inżynierów, techników i organizacje od zaborów do II RP. Może nie każdy wie, że Kościuszko, Bem, Czochralski, Narutowicz, Mościcki, Kwiatkowski, Starzyński - to wybitni polscy inżynierowie!

Pani Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych opowiedziała o działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na przełomie wieków. Normalizacja ma ogromy wpływ na każdą sferę naszego życia, od dawna jest istotnym elementem w rozwiązaniach techniczno-technologicznych. Obecnie normalizacja obejmuje swym zasięgiem zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem (w tym zarządzanie jakością), żywnością, środowiskiem, bezpieczeństwem czy odpowiedzialnością społeczną. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudne byłoby nasze codzienne funkcjonowanie bez normalizacji - bo normalizacja "pracuje w tle" - bez naszej świadomości. Wartość normalizacji to przede wszystkim jej wkład w ekonomiczny i zrównoważony rozwój społeczny. Osiągane jest to m.in. poprzez wzrost produktywności i ułatwioną wymianę handlową. Te zależności już dawno dostrzegły kraje wysoko rozwinięte. Tam wiedza normalizacyjna przekazywana jest młodemu pokoleniu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że ta ścieżka rozwoju ekonomicznego powinna być także znana polskiej młodzieży i studentom. PKN przekonuje, że warto mieć wpływ na treść norm, przekłada się to bowiem na wymierne korzyści ekonomiczne dla uczestników systemu normalizacyjnego.

PKN odwiedzi naszą szkołę w listopadzie i przedstawi uczniom naszej szkoły zagadnienia z zakresu normalizacji.

Pani Teresa Łęcka, dyrektor CKZiU w Łodzi zaprezentowała "Kształcenie zawodowe włókniarzy w XX-leciu Polski Niepodległej". Wniosek w statystyce absolwentów szkół z roku 1926/27 "Spadek liczby kończących szkołę przy wzrastającej liczbie kandydatów należy tłumaczyć z jednej strony słabym przygotowaniem wstępujących do niej, z drugiej wzrastającymi wymaganiami szkoły". Kandydaci, aby dostać się do Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi musieli obowiązkowo zdać egzamin z języka polskiego (napisać wypracowanie oraz zdać egzamin z nauki o języku), z arytmetyki (rozwiązać zadanie z liczb pierwszych i złożonych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, z rachunku procentów, rachunku handlowego, zagadnienia o mieszaninach, objętościach i obwodach), z algebry (wzory algebraiczne, jednomiany i wielomiany, równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą), z geometrii (koło, trójkąt, wielokąt, figury płaskie, konstrukcje podstawowe, symetria figur płaskich, równoległoboki), z rysunku (wykonanie rysunku z gipsu z cieniami). Jak widać były wysokie wymagania!

Pan Andrzej Kabaciński dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu przedstawił prezentację "Rys historyczny postępu w kształceniu zawodowym mechatroników rolnictwa w Wielkopolsce", a pani Barbara Szymoniak dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie omówiła "Prawa i obowiązki uczniów oraz kadry pedagogicznej Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie".

Na koniec konferencji pan Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego zaprezentował wykład "Wpływ rzemiosła na rozwój polskiej myśli technicznej w zaborach i w XX-leciu Polski Niepodległej".

Była to bardzo interesująca konferencja. Rok szkolny 2018/2019 zgodnie z kierunkami polityki oświatowej stawia na kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.

Zespół Szkół Politechnicznych współpracuje z wieloma pracodawcami, a ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.

GALERIA

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”

 

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap