Niedyskretnie o matematyce dyskretnej

logo matematyka dyskretnaDnia 28 września 2017 roku wybrana młodzież naszej szkoły, pod opieką nauczyciela matematyki pani Magdaleny Zajdy, wzięła udział w Festiwalu Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku festiwal został zorganizowany przez Zakład Matematyki Dyskretnej, czyli matematyki zajmującej się badaniem struktur nieciągłych, zatem właśnie dyskretnych.

Dzięki wykładom i warsztatom przeprowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu, młodzież miała okazję zasmakować matematyki wyższej i poczuć uniwersytecki klimat. W auli byliśmy słuchaczami wykładu pt. "Od grafów do sieci WWW i Facebooka", przeprowadzonego przez prof. dr. hab. Michała Karońskiego. Profesor przedstawił historię powstania pojęcia grafu poprzez tzw. "Problem mostów na Królewcu" (więcej o problemie na stronie http://www.math.edu.pl/mosty-krolewieckie). Zapoznał nas z definicją grafu i podstawowymi pojęciami z nim związanymi, przedstawił ciekawe przykłady z życia zastosowania grafów (graf sieci stron WWW, graf Hollywood oraz graf Erdősa). Poruszył problem kolorowania map, czyli minimalnej liczby potrzebnych kolorów do pokolorowania dowolnej mapy tak, aby dwa sąsiadujące ze sobą obszary nie miały tego samego koloru. Przybliżył nam również definicję grafu losowego oraz zaprezentował ciekawą symulację tworzenia tego grafu dla 1000 wierzchołków (symulacja: https://www.youtube.com/watch?v=mpe44sTSoF8). Następnie wzięliśmy udział w wykładzie pt. "Mrówczy trud układania domina" prof. dr. hab. Tomasza Łuczaka. Profesor poruszył problem możliwości i liczby sposobów pokrycia danego prostokąta kostkami domina, co wiązało się z zagadnieniami kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i topologii. Ukazał nam również symulację budowania mrowiska według ciekawego algorytmu. Po wykładzie udaliśmy się na warsztaty. Pani dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga poprzez grę, zapoznała nas z ciekawym problemem kolorowania krawędzi grafu. Uczestnicy po doborze w pary otrzymali zadanie: na płaszczyźnie danych jest 5 punktów (żadne 3 nie są współliniowe), gracze kolejno w swoim kolorze dorysowują odcinek łączący dwa punkty (krawędź grafu), wygrywa gracz, który pierwszy utworzy grafowy trójkąt w swoim kolorze (czyli trójkąt o wierzchołkach w wierzchołkach grafu). Zabawa stała się wstępem do rozważań na temat strategii wygrywającej i strategii nieprzegrywającej dla poszczególnych graczy również w przypadku innej liczby wierzchołków. Była także rozgrzewką do zasmakowania podstaw Teorii Ramseya.

Podczas przerw uczestnicy festiwalu mieli możliwość obejrzenia wystawy origami, przygotowanej przez studentów, oraz posilenia się w stołówce studenckiej. Każdy otrzymał również upominek - był to matematyczny kalendarz na rok szkolny 2017/2018.

GALERIA