Dzień Przedsiębiorczości w ZSP - Zakładam własną Firmę

logo DP 201821 marca 2018 roku - to nie tylko pierwszy dzień wiosny, dzień wagarowicza - to po raz pierwszy zorganizowany w naszej szkole "Dzień Przedsiębiorczości" pt. "Zakładam własną firmę" dla uczniów klas czwartych technikum i klas trzecich szkoły zawodowej. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży naszej szkoły. "Dzień Przedsiębiorczości" sprzyjał podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. A było tak...

Spotkanie w piękny wiosenny, słoneczny poranek rozpoczął dyrektor ZSP pan Bogdan Nowak, a następnie zaproszeni goście z różnych urzędów i instytucji przybliżyli uczniom informacje na temat zakładania własnej firmy.

Pani Aneta Gadzińska z Referatu Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wskazała na jakich stronach internetowych uczniowie mogą szukać informacji na temat zakładania, zawieszania i zamykania własnej działalności gospodarczej; miejsce przyjmowania petentów w urzędzie oraz dokładnie omówiła zainteresowanym wniosek CEIDG, czym są zezwolenia, koncesje i licencje w działalności gospodarczej, czym jest numer REGON.

Panie Magdalena Karbowiak i Magdalena Przybylska z Urzędu Skarbowego we Wrześni nawiązały do wniosku CEIDG; czym jest dla przedsiębiorcy - podatnika NIP; zaprezentowały formy organizacyjno-prawne i formy opodatkowania działalności gospodarczej, a także omówiły JPK - czyli Jednolity Plik Kontrolny.

Pan Marcin Kawa z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrześni wspomniał uczniom, że od 20 maja 2017 roku podczas przekazywania wniosku CEIDG można jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS. Omówił najważniejsze dokumenty tj. ZUS: ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA, ZBA, DRA i przekazał informację, że można je przekazywać drogą elektroniczną w aplikacji "ePłatnik" (PUE ZUS) i w formie papierowej np. w placówce ZUS, pocztą. Przedstawił przyszłym przedsiębiorcom jakie obowiązują obowiązkowe i dobrowolne składki ubezpieczeniowe oraz zaprezentował jakie są terminy ich płatności.

Po krótkiej przerwie pani mecenas z "Kancelarii Radcy Prawnego Halina Woźniak-Hendrysiak" przybliżyła uczniom zawód "radcy prawnego" - że to "wolny zawód zaufania publicznego zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy". Pani mecenas zaprezentowała uczniom z jakimi sprawami ma na co dzień do czynienia, jakich porad i konsultacji najczęściej udziela przedsiębiorcom, z jakimi problemami przychodzą przedsiębiorcy np. jak napisać wezwanie do zapłaty.

Pani Marzena Sereda i pan Mariusz Namysłowski z banku BZ WBK SA omówili uczniom czym jest konto firmowe i czym różni się od osobistego ("Konto Firmowe Godne Polecenia", "Konto Firmowe Godne Polecenia Premium", "Taryfa dla Agrobiznesu"), jakie są opłaty za prowadzenie konta, jakie są korzyści dla młodych przedsiębiorców. Uczniowie dowiedzieli się na temat płatności internetowych, kredytów w rachunku bieżącym i na temat leasingu (portal dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Pan Marcin Podsadny z Biura Rachunkowego we Wrześni omówił uczniom jakie usługi związane z obsługę księgową świadczy biuro rachunkowe wszystkim przedsiębiorcom, przybliżył cennik opłat za prowadzenie spraw klienta.

Na koniec pani Paulina Ciążyńska z Powiatowego Urzędu Pracy omówiła status osoby bezrobotnej, z jakich kursów i szkoleń korzystali bezrobotni w 2017 roku i jakie dotacje na rozpoczęcie działalności są przewidziane na rok 2018.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali piękne podziękowania i przyjęli zaproszenie na następny rok - 21 marca 2019 - tj. w czwartek, na pewno odbędzie się "2. Dzień Przedsiębiorczości".

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, panie: Paulina Adamczyk, Anna Chęcińska, Małgorzata Głowacka i Agnieszka Pol. aktywnie uczestniczyły w "Dniu Przedsiębiorczości".

Składamy podziękowania dla: rodziców uczniów z ZSP (Marlena Czyż, Anna Jankowska, Dorota Klechammer, Grzegorz Jawgiel, Grzegorz Machiński, Dariusz Mordal, Agnieszka Pol, Magdalena Zajda); uczniów klasy III TEK (technik ekonomista) za przygotowanie plakatów i gablotki szkolnej; Mateusza Chmieleckiego z klasy III TI (technik informatyk) za nagranie spotkania; Klaudii Jankowskiej z klasy IV TEK (technik ekonomista) za robienie zdjęć. Podziękowania kierujemy również do uczniów myślących o własnych firmach - przyszłych przedsiębiorców, pracodawców - za uważne słuchanie i ciekawe pytania.

A teraz ... "Wisono! - już się nie ukrywaj, tylko z bocianami do nas przybywaj!"

Pomysłodawcą projektu była pani Agnieszka Pol.

GALERIA