Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

logo Stypendium MEN

Wiktoria Walkowiak, uczennica klasy IV TEK (technik ekonomista), 7 marca 2018 roku odebrała w Warszawie dyplom stypendystki Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sali im. Anny Walentynowicz. Minister Anna Zalewska podziękowała wyróżnionym za ogrom pracy wkładanej w rozwój swoich pasji i talentów.

Dziękowała również wszystkim, którzy wspierają młodych ludzi w dążeniu do osiągania spektakularnych sukcesów. Wiktoria znalazła się wśród 86 stypendystów (w tym 3 z Wielkopolski), którzy dyplomy odebrali osobiści z rąk Pani Minister. Łącznie przyznano ponad 350 stypendiów dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne, wybranych w 2017 roku spośród 2225 kandydatów. Nagrodą tą wyróżniani są przede wszystkim laureaci olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, uzyskujący najwyższe wyniki w nauce. Nasza tegoroczna maturzystka w 2017 roku zwyciężyła w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W ubiegłym roku taką samą nagrodę otrzymał Szymon Domżalski - absolwent klasy technik elektronik.

Serdeczne gratulacje!

GALERIA